Změna klimatu: rychlejší, silnější, časnější

Evropská aktualizace věd o klimatu. Materiál WWF.

Přehled vědeckých poznatků uveřejněných až po Čtvrté hodnotící zprávě IPCC Změna klimatu 2007. Připravila: Dr Tina Tin. Originální text říjen 2008, překlad listopad 2008. Český překlad Jiří Došek a Jan Hollan (Hvězdárna Brno, Ekologický institut Veronica).

Z předmluvy

 Vědecký výzkum změny klimatu a jejích dopadů publikovaný od uzávěrky poslední hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) odhaluje, že globální oteplování se zrychluje,  místy mnohem více než předpovídal IPCC v roce 2007. Následující stručné shrnutí se snaží dát  dohromady některá klíčová zjištění, včetně konkrétních dopadů změny klimatu na Evropu.

Tento přehled,  který by měl  vést  k vystřízlivění,  přichází  v kritické době,  během politických vyjednávání  klimatického a energetického balíčku EU,  který stanoví  cíle snížení  emisí  až do roku 2020. Ambiciózní balíček může přivést Evropu do vedoucí pozice pro vyjednání průlomu vedoucího k úspěšné celosvětové dohodě, jak čelit změně klimatu, k dohodě, kterou tak zoufale potřebujeme. Abychom toho dosáhli, musí být tento balíček zjevně založen na politikách, které přesně odrážejí velikost problému, před nímž stojíme. Tyto politiky musí zahrnout to, co EU potřebuje udělat, aby se vydala nízkouhlíkovou cestou a aby přijala svůj spravedlivý podíl na úkolu omezit nárůst průměrné globální teploty tak, aby byl nižší než 2 °C. EU musí také stanovit velikost finanční pomoci, kterou dlužíme rozvojovým zemím, abychom jim pomohli bránit změně klimatu a přizpůsobit se  těm jejím dopadům, které jsou již nevyhnutelné.

Na druhou stranu, pokud by balíček EU byl slabý, mohlo by to snadno vést ke zhroucení současných mezinárodních vyjednávání, jež mají být zakončena na konferenci OSN v Kodani na konci roku 2009. Nesmíme dopustit, aby se tak stalo.

WWF vyzývá EU k:

  1. okamžitému přijetí cíle snížení emisí do roku 2020 ve výši nejméně 30 % pod úroveň roku 1990 -- tak, aby byl splněn uvnitř hranic EU,
  2. závazku -- navíc ke svému vlastnímu redukčnímu cíli -- poskytnout rozvojovým zemím dodatečnou podstatnou podporu a financování investic do sociálně a environmentálně silných adaptačních a zmírňujících aktivit.

Překlad dokumentu viz soubor WWF_sci_p_Oct2008_cz.pdf