Oteplení přízemní vrstvy ovzduší za poslední dekádu

Grafy zobrazují data z Goddard Space Flight Centra NASA, http://data.giss.nasa.gov/gistemp/tabledata/GLB.Ts+dSST.txt, a to (vzhledem k sázce, kterou jsem uzavřel ve čtvrtek 19. listopadu 2009 večer v Olomouci s dr. Petrem Machem) jen poslední dostupné desetiletí z tohoto souboru.

Na vodorovné ose je pouhé pořadové číslo údaje (měsíce, čtvrtletí či roky od začátku období, začíná se nulou), na svislé ose odchylka globální teploty od období 1951-1980 v centikelvinech (tj. setinách stupně).

mesicni prumery

kvartalni prumery

rocni prumery

Přímky v grafech jsou získány běžnou lineární regresí, jejich koeficienty jsou zaokrouhené, udána je jejich standardní nejistota. Zobrazena jsou postupně data pro jednotlivé měsíce, pak pro kvartály a roky. Dle očekávání je sklon přímky v posledním grafu nejvyšší, zato odchylka od nulového sklonu pro tento případ deseti bodů nevychází signifikantně (je to málo bodů...). Pokud se ale vezmou všechny měsíce samostatně (v grafu je vždy přetržka na přelomu roku), je odchylka od nuly větší než "tři sigma", tedy je velmi vysoce signifikantní -- nulová hypotéza, tj. že se oněch deset let neoteplovalo, se dá naprosto spolehlivě odmítnout.

Oko mírně zkušeného statistika to dokáže z grafu hodnot pro měsíce odhadnout i bez počítání regrese, už samotná data to nápadně ukazují, ač to kolegovi dr. Machovi tak nepřipadá, viz jeho text Linkname: Sázka - Globální oteplování ­ Ekofilm Olomouc petrmach.cz/cze/prispevek.php?ID=460, kde graf týchž měsíčních hodnot považuje kupodivu za důkaz, že teplota v poslední dekádě nerostla.

Grafy jsou vytvořeny a lineární regrese spočtena programem gnuplot, veškerá data a užité skripty viz soubor zip/dekada.zip.

Podrobnější vědecký text k této věci najdete na blogu realclimate.org, konkrétně v příspěvku ze 6. října 2009, http://realclimate.org/index.php/archives/2009/10/a-warming-pause .

Dle dohodnuté sázky by tak nyní měl kolega Mach zveřejnit v Respektu inzerát o rozměrech pět centimetrů krát deset centimetrů zhruba tohoto znění:

„Na besedě Ozvěny Ekofilmu pořádané 19. listopadu 2009 v Olomouci jsem tvrdil, že za posledních deset let nerostly (dle údajů GISS NASA) globální teploty. Ve skutečnosti data ukazují, že i v posledních deseti letech globální teplota stoupala (viz dekada.html v adresáři amper.ped.muni.cz/gw/clanky). Prohrál jsem tak sázku s fyzikem Janem Hollanem.
Mgr. Petr Mach, Ph.D.“
RNDr. Jan Hollan, Ph.D., 23. listopadu 2009